Tips

Tips en aandachtspunten over de huifkar

(Deze brochure maakt deel uit van de verhuurvoorwaarden.) 
Doelstelling van de rit is dat de groep een leuke dag heeft en dat de chauffeur zorgt dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. 
De chauffeur houdt via een camera toezicht op de huifkar en kan via zijn microfoon met de passagiers communiceren. 
Instructies van de chauffeur dienen direct en zonder discussie opgevolgd te worden.
Te bezoeken kroegen: Het is de bedoeling dat de groep zelf vooraf afspraken maakt met de kroegen die ze willen bezoeken. 
Tip: Zorg er bij de planning voor dat er op tijd gegeten kan worden, met een gevulde maag kun je beter tegen de drank.

Drankjes: 
Die mag je zelf meenemen. Er zitten 3 grote koelboxen in waarin je voorgekoelde dranken koel kunt houden. 
Als het heel warm is kun je een paar zakken ijs meebrengen. In de kar zijn speciale barbanken waarin je de flesjes en bekers kwijt kunt. Openers zijn aanwezig. 
Vanwege regelgeving in de gemeentes mag er géén glas mee in de kar.
Verder verbieden de gemeentes Oirschot, Eersel en Bergeijk alcoholhoudende drank op de kar en avondrijden.

Muziek: 
Onze kar beschikt over een geluidsinstallatie die je zelf aan kunt sturen door middel van bluetooth of auxkabel. Dit geluid gaat meer dan hard genoeg dus het meenemen van eigen geluidsinstallaties is niet toegestaan!

Afval: 
Er is een afvalbak in de kar. Aan het einde van de rit wordt de huifkar door de groep bezemschoon opgeleverd. 
Het gebruik van “confetti shooters” in de huifkar is niet toegestaan.

Veiligheid: 
Wij zijn, samen met onze passagiers, verantwoordelijk voor een veilig verloop van de rit. 
Daarom is het niet toegestaan om tijdens de rit:
- Op de banken te gaan staan of uit – of aan de huifkar te hangen.
- In- of uit de nog rijdende kar te stappen of springen.
- Voorwerpen naar buiten te gooien of zich bezig te houden met andere weggebruikers. 

Overlast: 
Het meenemen van “carbid – kannen” of ander “knal- of vuurwerk” in de huifkar is niet toegestaan. 
Bij het uitstappen wordt er niet geürineerd op daarvoor niet bestemde plaatsen. 

Open Huif: 
Als het heel warm is kan de huif gedeeltelijk open. De chauffeur bepaalt dit. 
Voorwaarde dat de veiligheid van de passagiers en andere weggebruikers niet in gevaar komt. 
Bij overtreding van deze regel gaat de huif dicht.

Aansprakelijkheid: 
Passagiers rijden mee op eigen risico. 
Wij beschikken over de noodzakelijke vergunningen en verzekeringen, 
maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en diefstal van zaken noch voor schade 
of letsel dat wordt veroorzaakt door of aan passagiers die, al of niet, onder invloed zijn van drank – of drugs.

reserveren